Algemene voorwaarden van Stroopwafels Vergunst

Stroopwafels Vergunst- Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Stroopwafels Vergunst zijn van toepassing op alle producten van Stroopwafels Vergunst welke tot stand gekomen door een overeenkomst op afstand tussen Stroopwafels Vergunst en de klant. Door een bestelling te plaatsen en als laatst het vinkje aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Stroopwafels Vergunst, welke te downloaden zijn op de website. Stroopwafels Vergunst behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing.

De algemene voorwaarden van Stroopwafels Vergunst zijn in de footer van de webshop van www.stroopwafels-vergunst.nl te raadplegen, op te slaan en te printen.

Totstandkoming van de overeenkomst
1.1 Webshop
De koopovereenkomst komt tot stand wanneer de klant op de website een bestelling plaatst bij Stroopwafels Vergunst en de bestelling door Stroopwafels Vergunst met een bevestigingsmail bevestig wordt.
1.2 Offerte
De overeenkomst voor de opdracht komt tot stand wanneer de klant de door Stroopwafels Vergunst gestuurde offerte een handtekening plaatst en terugstuurt voor akkoord van de opdracht/levering van producten.

2. Informatieverstrekking klant
2.1 De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie zoals de verzendgegevens welke voor de verkoop en uitvoering relevant is. Deze gegevens moeten tijdig beschikbaar zijn voor Stroopwafels Vergunst.
2.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Stroopwafels Vergunst zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
2.3 De klant vrijwaart Stroopwafels Vergunst voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen van de twee eerst genoemde punten onder artikel 2.

3. Verzendkosten
3.1 Stroopwafels Vergunst brengt een bedrag voor de verzendkosten in rekening via de webshop. De verzendkosten worden automatisch bereken bij het einde van de bestelling. Voor bepaalde producten welke door de brievenbus passen vraagt Stroopwafels Vergunst de verzendkosten van €3,85. Tot het gewicht van 10 kilo zijn de verzendkosten binnen Nederland €5,60 ongeacht de grootte van het pakket. Boven de 10 kilo zijn de verzendkosten binnen Nederland €9,50 ongeacht de grootte van het pakket.
3.2 Verzendkosten buiten Nederland verschillen per land en is op aanvraag beschikbaar via sales@stroopwafels-vergunst.nl

4. Betaling
4.1 Webshop
De betaal mogelijkheid van de webshop van Stoopwafels Vergunst is IDEAL. Het betalingsverkeer loopt via Mollie, daarom dien je hen als begunstigde te zien bij het betaal proces. Stroopwafels Vergunst levert het product, nadat de betaling goed is ontvangen. De betaling dient plaats te vinden per direct bij het plaatsen van de bestelling. De levertijd vangt aan op het moment dat Stroopwafels Vergunst de betaling heeft ontvangen.
4.2 Offerte
Wanneer Stroopwafels Vergunst de offerte met handtekening heeft ontvangen voor akkoord, kan Stroopwafels Vergunst een aanbetaling vragen bij een bedrag boven €2500,00. De eindfactuur dient te gescheiden 14 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld door Stroopwafels Vergunst in de offerte.

5. Levering
5.1 Stroopwafels Vergunst verstuurt de pakketten met DPD of PostNL.
5.2 Na ontvangst van de bestelling ontvang de klant direct een bevestigingsmail van Stroopwafels Vergunst. Indien het bestelde product onverhoopt niet op voorraad zijn, neemt Stroopwafels Vergunst binnen 2 weken contact met de klant op.
5.3 Zodra Stroopwafels Vergunst de betaling heeft ontvangen wordt er gezorgd dat het pakketje zo snel mogelijk ingepakt wordt. Stroopwafels Vergunst biedt de bestelde producten binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij DPD of PostNL. Stroopwafels Vergunst streeft naar een zo spoedig mogelijke levering maar werkt met een versproduct en is hier afhankelijk van.
5.4 Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvang de klant het geld binnen 30 dagen terug op de rekening. Dit is niet van toepassing wanneer de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
5.5 Stroopwafels Vergunst is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde producten door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking tijdens levering moet de klant vóór opening van de verpakking contact opnemen met Stroopwafels Vergunst. Het kan zijn dat het product bij het transport schade heeft opgelopen..

6. Productaansprakelijkheid
6.1 Stroopwafels Vergunst is de producent van de te leveren stroopwafels en aansprakelijk voor de kwaliteit van deze stroopwafels. Stroopwafels Vergunst is niet de producent van de Belgische wafels en aanverwante artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken van aanverwante artikelen, dien je Stroopwafels Vergunst hierover direct in te lichten, waarna Stroopwafels Vergunst je zal doorgeleiden naar de producent.

7. Herroepingsrecht en retourneren
7.1 Het is niet mogelijk om de producten van Stroopwafels Vergunst te retourneren of gebruik te maken van het Herroepingsrecht. Dit heeft te maken dat het product een vers product is met een beperkte houdbaarheid. De verkoop is na het afronden van de betaling definitief.
7.2 Indien de bestelling nog niet is ingepakt is het wel mogelijk om aan te geven of je nog een ander product in het pakket wil veranderen.

8. Houdbaarheid van bederfelijke producten
8.1 Stroopwafels Vergunst verkoopt voornamelijk bederfelijke producten een klein deel niet-bederfelijke producten. Stroopwafels Vergunst is niet verplicht de houdbaarheidsdatum te vermelden op elk product.
8.2 Stroopwafels Vergunst adviseert om de bederfelijke producten waarvan op de verpakking geen houdbaarheidsdatum staat vermeld binnen 6 weken na ontvangst van de bederfelijke producten. Indien de bederfelijke producten niet binnen de genoemde weken geconsumeerd zijn kan Stroopwafels Vergunst de kwaliteit niet garanderen.

9. Allergieën
9.1. Het consumeren van de bederfelijke producten van Stroopwafels Vergunst is te allen tijde voor eigen risico van de klant. Stroopwafels Vergunst is niet aansprakelijk voor vermeende ziektes of allergieën die een klant lijdt, zal lijden of heeft geleden na de consumptie van de bederfelijke producten.
9.2 Stroopwafels Vergunst is niet aansprakelijk voor eventuele kruisbesmettingen van de geleverde producten.

10. Overmacht
Stroopwafels Vergunst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Stroopwafels Vergunst en transportstagnatie.

11. Klachten
Stroopwafels Vergunst streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn dan ontvangen wij graag een e-mail hierover. We raden het aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar sales@stroopwafels-vergunst.nl
Na ontvangst van de klacht, ontvang de klant van ons een bevestiging. Wij zullen de klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht er meer tijd nodig zijn, dan zullen wij de klant hiervan op de hoogte stellen.

12. Privacy
Stroopwafels Vergunst vindt het belangrijk dat de door de klant verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Stroopwafels Vergunst gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

13. Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Stroopwafels Vergunst www.stroopwafels-vergunst.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stroopwafels Vergunst te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Stroopwafels Vergunst is de auteursrechthebbende.

14. Prijzen en kosten
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is Stroopwafels Vergunst niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Stroopwafels Vergunst, 2021 “Download hier het document”